TRX HYDRA
FRONT PANEL

Opis montażu  płytki front panelu zawierającej syntezę z wyświetlaczem LCD, potencjometry, dds, wzmacniacz mcz.


 

Schemat front-panelu

kliknij prawym myszy i zapisz obraz jako - w pełnej rozdzielczości

 

Montaż należy zacząć od obejrzenia płytki, czy nie ma jakiejś podejrzanej przerwy w druku itp.

W pierwszej kolejności montujemy wszystkie elementy SMD. Ja używam do tego celu wąskiej pęsety i lutuję lutownicą transformatorową  z regulowana mocą  ustawioną na 45 wat. Oczywiście każdy ma swoje  przyzwyczajenia i niech postępuje jak uważa. Po przylutowaniu tych elementów ZABRANIA się  wyginania płytki PCB, elementy są ceramiczne i mogą popękać lub przestać działać poprawnie. Zachować ostrożność aby się nie poparzyć i nie wdychać celowo oparów cyny.

Po przylutowaniu wszystkich elementów smd wkładamy przygotowane złącza gold-pin pod moduł dds.

Należy wymontować niepotrzebne piny zgodnie z poniższym zdjęciem.

Kolejny krok to montaż elementów przewlekanych . Montujemy je w dowolnej kolejności zostawiając wyświetlacz na koniec. Układ scalony LM380 dostarczony jest z przyklejonym radiatorem . Zwrócić uwagę na kolejność pinów , wycięcie układu widoczne jest z boku .

Przystępujemy do montażu pinów łączących wyświetlacz oraz płytkie front-panelu z płytą główną TRXa. Przy tej czynności zachować ostrożność. Drut można wbić w palec, skaleczyć się, a nawet dostać w oko przy odcinaniu. Zamiast gold-pinów zastosowałem drut srebrzony fi 0,5 mm który bardzo dokładnie pasuje w gniazdo precyzyjne wlutowane w płytkę wyświetlacza. Uwaga drucik wchodzi ciasno w gniazdo na głębokość około 5mm. Jeśli włożymy go za płytko, to nie będzie prawidłowego styku . Zadbajmy o ładne cięcie drutu ostrym narzędziem, aby nie spłaszczyć końcówki, która będzie wchodziła w gniazdo precyzyjne. Przykręcam wyświetlacz do płytki i szczypcami wkładam druciki poprzez otwory w płytce, kolejno obcinam i wkładam następny, na koniec lutuję.

 

 

Przyszła kolej na potencjometry i gniazda.

Potencjometr  z wł. zostaje włożony w otwór i przykręcony nakrętką przy pomocy szczypiec uniwersalnych.

Do gniazda mikrofonu wkładamy pojedyncze 4 szpilki od gold-pinów i lutujemy obfitą ilością cyny

Można zastosować drucik srebrzony lub miedziany o średnicy około 0,8mm

Tak uszykowane gniazdo wkładamy w płytkę  uważając aby wypustka między pinami była skierowana w stronę potencjometrów – jest ona zaznaczona na warstwie opisowej, są też podane numery pinów. Gniazdo opiera się  swoimi pinami o płytkę i musi być ustawione pionowo względem płytki.

Gniazda Jack należy starannie przycisnąć w trakcie lutowania, zadbać aby cały spód przylegał do PCB i dzięki temu gniazdo było prostopadle zamocowane.
Skrzywienie spowoduje problemy przy montażu frontowego panelu pcw.

Jest drobny kłopot przy montażu radiatora . Należy go wlutować nad  kondensatorkiem 100 nf , lub nadpiłować radiatorek tak jak zrobił to Przemek sq9nje

Po zlutowaniu całej płytki z wyświetlaczem proszę przyłożyć plastikowy front trxa. Bazą są przyciski przełączników i jeśli np. wyświetlacz nie pasuje dokładnie to można poluzować śrubki i dokonać lekkiej korekty montażowej. To samo dotyczy gniazd, jeśli nie są w środku otworów to można lekko korygować ich ustawienie poprzez podgrzanie pinów i ustawienie w taki sposób aby mechanika wyglądała estetycznie i symetrycznie.

W miejsce opisane 10 uH nie montujemy żadnego elementu, pozostałość przedniej testowej wersji płytki.

Przechodzimy do sprawdzenia działania układu. Płytka posiada stabilizator napięcia 5V i można ją zasilić napięciem 12V. Plus podłączamy do wolnego pinu włącznika potencjometru. Masę dołączamy w obrębie stabilizatora. Komplety front panel pobiera około 100mA. Warto zacząć od podłączenia zasilania bez modułu DDS i atmegi – sprawdzając czy w układzie nie ma zwarcia w zasilaniu. Podłączamy i powinien się podświetlać wyświetlacz, PR-kiem ustawiamy kontrast – uzyskując widoczne kratki w górnej linijce. Po tej czynności wkładamy zaprogramowany procesor. Teraz po podaniu zasilania powinniśmy ujrzeć napisy na wyświetlaczu. Na koniec można włożyć moduł DDS i jeśli mamy urządzenie do sprawdzenia czy generuje, to możemy sprawdzić kompletny blok front panelu TRXa.

Wejście do menu syntezy: Gdy robimy to pierwszy raz po zaprogramowaniu procesora, to należy wcisnąć przycisk "step" znajdujący się w enkoderze - czyli wcisnąć enkoder i włączyć zasilanie. Nastąpi pierwszy reset i dane konfiguracyjne zostaną wprowadzone z pamięci eeprom do procesora.

Kolejne wejście do menu odbywa się poprzez  przyciśnięcie  klawisza RIT i włączenie  zasilania.

Nawigacja po menu:

CW zmienia zawartość  drugiego wiersza, w przypadku nastawy liczbowej zmiana następuje poprzez kręcenie enkoderem.

BAND - menu w górę

RIT      - menu w dół

Aby zmiany zostały zapamiętane należy przejść do " Wyjdź i zapisz "   ustawić na  TAK , następnie wcisnąć PTT mikrofonu  i nastąpi zapis do pamięci.

Kiedy nie chcemy zapisu zmian wystarczy wyłączyć zasilanie lub wcisnąć ptt -wtedy kiedy nie jesteśmy na pozycja menu zapisz-tak

Sam zapis innych wartości jest ograniczony i następuje tylko po wciśnięciu nadawania. Dlaczego - procesor ma ograniczoną ilość zapisu ( okolo100tyś razy). W sytuacji kiedy po każdym przestawieniu częstotliwości i innych zmian wszystko było by zapisywane, to w dość krótkim czasie skończył by żywot pamięci.

Dostępny jest też tryb generatora serwisowego, jego załączenie to: wyłączyć zasilanie, wcisnąć BAND, załączyć zasilanie. Częstotliwość ograniczona do 35MHz

Klawisz STEP zmienia wartość kroku przestrajania, dzięki czemu  szybciej uzyskamy zadaną wartość.

Po dokonaniu ustawień w menu należy wykonać procedurę zapisu częstotliwości. Brzmi groźnie ale jest łatwe do wykonania. Kolejno na każdym zakresie - paśmie - wciśnij PTT(nadawanie) i wróć do pierwszego pasma wciskając ptt - to wszystko. Procedura ma na celu wprowadzenie i zapamiętanie w pamięci procesora częstotliwości generowanej przez dds, dla każdego zakresu. Bez tej procedury po załączeniu dds może generować bzdurne, nie zapisane częstotliwości.

 

 

OPIS MENU SYNTEZY

 

       " Kier obr. enk. ", Wybranie kierunku obrotu enkodera L/P

       "Dziel. krok enk.", Wybór trybu enkodera 1:1, 1:2, 1:4.       domyślnie 1:1

       "     T_KROK     ", Zmiana agresywności trybu turbo przestrajania (0-255) domyślnie 150

       " KALIBRACJA ADC ", Kalibracja odczytu napięcia zasilania

       "    P.CZ. USB   ", Częstotliwość GFN dla wstęgi USB       domyślnie 9.997.000

       "    P.CZ. LSB   ", Częstotliwość GFN dla wstęgi LSB  domyślnie 10.000.000

       "    P.CZ. CW    ", Częstotliwość GFN dla odbioru CW  domyślnie 9.999.250

       "NADAWANIE CW/IF ", Wybór nadawania CW z pośrednią taką jak dla odbioru lub bez przemiany.

                          Wtedy dds generuje częstotliwość taką jak wyświetlana ( bez dodatkowej przemiany )  domyślnie  bez IF

       "    PASMO A     ", Wybór pasma KF (160*10m)

       "    WSTEGA A    ", Wybór wstęgi LSB lub USB  dla trybu SSB

       "      DDS A     ", Dodawanie lub odejmowanie p.cz. (typ mieszania w.cz.)

       "  OFFSET CW A   ", zmiana częstotliwości trxa po przejściu z ssb na cw (aby słyszeć ten sam ton+-1000hz) domyślnie 750

       "    PASMO B     ", //12

       "    WSTEGA B    ", //13

       "     DDS B      ", //14

       "  OFFSET CW B   ", //15

       "    PASMO C     ", //16

       "    WSTEGA C    ", //17

       "     DDS C      ", //18

       "  OFFSET CW C   ", //19

       "OFFSET NADAWANIA", Można korygować częstotliwość nadawania w stosunku do odbioru.

                        (przydatne kiedy mamy dwa GFN lub dwa filtry kwarcowe i nie są tak samo zestrojone

                Doszło kilka funkcji:

        " DIRECT OUTPUT  ", //42  To co na wyświetlaczu , to na wyjściu DDSa - dla bezpośredniej przemiany 

        "  MNOZNIK Fout  ", //43  Powielanie częstotliwości wyjściowej x2 x4

        "  TYP SYNTEZY   ", //44  wybór AD9850/AD9851/AD9951,52,54 nie wszystkie modele przetestowane

        "CLK SYNTEZY MHz ", //45  MHz 124

        "CLK SYNTEZY kHz ", //46  kHz 998

        "CLK SYNTEZY  Hz ", //47   Hz 000 Wpisujemy zmierzoną częstotliwość generatora modułu DDS po nagrzaniu

        "CLK SYNTEZY MULT", //48  DDS Clock multi - wybór powielania częstotliwości generatora ddsa- x1 dla ad9850

       " Wyjdź i zapisz "   TAK/NIE, następnie wciśnij PTT aby zapisać do pamięci.

    


Paweł Bożenda SP2FP

e-mail: sp2fp@wp.pl