Uniwersalny zespół filtrów dolnoprzepustowych wzmacniacza mocy.
Zawiera filtry typu PI na sześć podstawowych pasm  KF 1,8-30MHz  Moc do 600-800 wat
Sterowanie przekaźników za pomocą plus12v

Kondensatory  C0G o napięciu 1000V lub 2000V


Schemat ideowy LPF600-800-2023

PDF schematu do pobrania

Opracowany filtr dolnoprzepustowy zapewnia bardzo małe tłumienie w paśmie przepustowym, nie przekraczające 0,15 dB. Tłumienia drugiej i trzeciej harmonicznej to około 25-30 i 55-60 db. Gorsze wartości będą dla zakresów WARC, które korzystają z wyższego pasma. Aby uzyskać porównywalne parametry, należało by dla każdego zakresu pracy wykonać oddzielny PI filtr. Nie stosuje sie tego w praktyce. Brak dostępności przekaźników HF22 na prąd styku 5/10A wymusił zmianę płytki i zastosowanie przekaźników typu HF33 (G5Q-EU)

Moc ciągła nie powinna przekraczać wartości 500-600 wat, w zależności od zawartości harmonicznych końcówki mocy. Przy zastosowaniu kondensatorów na napięcie 2 KV swobodnie można doprowadzić 800 wat ssb/cw. Na rdzeniach T-130 widziałem opracowania lpfu do 1200 wat mocy.

Płytka ma wymiary  146/167mm. Jest możliwość odcięcia pasma 1,8 i zmniejszenia płytki, jeśli brakuje miejsca w obudowie, a nie korzystamy ze 160m. 

Pomiary indukcyjności miernik Hanek 1833c, częstotliwość próbkowania 100kHz

W pierwszej kolejności starannie wlutować przekaźniki i wykonać montaż płytek wzmacniających z laminatu. Wzmocnienia wzdłuż przekaźników mogą opierać się laminatem o ich obudowy. Bezwzględnie kondensatory wysokonapięciowe wlutować na samym końcu montażu, po wlutowaniu wszystkich cewek. Nie wyginać laminatu i zapewnić mocowanie poprzez tulejki dystansowe włącznie z otworami w środku, do obudowy / przegrody, tak aby przy ewentualnych wstrząsach płytka nie miała tendencji do wyginania. Uszkodzą się kondensatory tracąc pojemność  !!

Opis wykonania cewek i parametry każdego pasma do pobrania pdf

Wykaz elementów zestawu filtrów LPF.

Kondensatory c0g montować na samym końcu! zgodnie ze schematem ! na płytce mogą być błędne wartości opisowe!

Kondensatory :               

100n x7r 50V  18szt 

C0G na 1000 lub 2000V do wyboru.  

10pf            4szt 

22pf            4szt 

33pf            4szt                                          

47pf            6szt           

100pf          12szt

120pf          2szt   

220pf          8szt             

330pf          4szt   

470pf          18szt    

Rdzenie Amidon

T130-17      4szt       

T130-6        3szt                     

T130-2        6szt             

Cewki powietrzne drut nawojowy DNE 1,8  2,5mb

Drut nawojowy DNE 1,4    9mb

Dioda 1N smd  12szt                          

Przekaźniki 5/10A NO/NC  JZC-33 12szt                    

PCB + laminat w celu wzmocnienia i usztywnienia płytki. 

Cena zestawu razem 450 lub 500 zł  w zależności od napięcia pracy kondensatorów.

W razie pytań pisz na sp2fp@wp.pl