MINI YACK KEYER ATTINY 85 sp2fp
"mini YACK keyer"  z filtrem audio i wzmacniaczem mcz przystosowany do zasilania napięciem 3-5V
Jest to układ opracowany przez Jana DK3LJ, zmodyfikowany przez Jacka AI4SV. Późniejsze zmiany wprowadził John KC9ON.

Z mojej strony została opracowana płytka i dorobiony filtr LC kształtujący sygnał tonu na sinusoidalny.

Zastosowałem wzmacniacz m.cz. zasilany niskim napięciem, dostarczający  sygnał na głośnik lub słuchawki

Całość jest zasilana akumulatorkiem od telefonu komórkowego z możliwością zasilania i ładowania poprzez kabel z wtykiem micro-usb 5V.

Może służyć jako doskonały generator treningowy lub profesjonalny keyer do TRXa,  a jego rozmiary mogą pozwolić na zamontowanie w podstawie klucza.

Schemat :

Zadaniem układu jest generowanie impulsów odpowiadających czasowi trwania kropek i kresek, mogący sterować nadajnikiem telegraficznym poprzez podawanie masy tranzystorem (otwarty kolektor) którego dopuszczalny prąd max.150mA oraz napięcie 40V. Układ attiny85 w takt generacji impulsu generuje prostokątny sygnał m.cz  który jest nieprzyjemny dla ucha. Zastosowanie prostego pasywnego filtru LC dla częstotliwości 700 Hz daje znakomite rezultaty i na jego wyjściu otrzymywany jest sygnał sinusoidalny z łagodnym narastaniem i opadaniem które minimalizuje efekt stukania. Sam wzmacniacz mcz jest słabym punktem układu ale przy zasilaniu tak niskim napięciem nie ma dużego wyboru układów scalonych.

Widok warstwy TOP

 

Przyciski pozwalają na łatwą obsługę menu i trybów pamięci.

 

Na płytce pcb znajdują się gniazda: Jack dla manipulatora dwu stykowego, słuchawek lub głośnika oraz micro-usb dzięki któremu możemy zasilać i ładować podłączony akumulatorek.

Dwa punkty lutownicze obok klawisza QRS służą do podłączenia przewodu z TRXem w miejsce klucza sztorcowego.

Mozaika jest przystosowana dla słuchawek z wtykiem STEREO. W przypadku zastosowania wtyku mono należy przeciąć ścieżkę między pinami pod gniazdem słuchawkowym. W przeciwnym razie następuje zwarcie wyjścia wzmacniacza audio.

Z uwagi na niebezpieczeństwo podczas zwarcia i innych niepożądanych skutków związanych z tego typu ogniwem zalecam uwagę podczas jego podłączania.

Akumulatorek  typu BL4s lub podobny ma wewnętrzne zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem . Koszt kilku zł za takie źródło zasilania nie pozostawia wyboru dla innych baterii. Na płytce znajduje sie szeregowy rezystor 4,7 om który ogranicza prąd ładowania do 250mA , zabezpiecza on także akumulator przed skutkami zwarcia układu na płytce drukowanej.

Wykaz elementów keyer Attiny 

 

Procesor Attiny85 zaprogram. + podst.

1

20

Wzmacniacz tda 2822

1

4

Tranzystor DTC114 npn 10+10kΩ

1

1

Gniazdo micro-usb

1

3

Gniazdo Jack 3,5 do druku

2

4

Przycisk micro switch

4

6

Potencjometr 10k z wył do druku

1

4

Dławik 100mH 

2

4

Rezystor 10 Ω 1206

2

0,2

Rezystor 1kΩ 1206

2

0,2

Rezystor 3,3kΩ 1206

1

0,1

Rezystor 10 kΩ 1206

1

0,1

Kondensator 10 nF 1206 c0g

1

0,1

Kondensator 22nF 1206

3

0,3

Kondensator 100nF 1206

3

0,3

Kondensator 470nF 1206

3

0,5

Kondensator 2,2nF

1

0,2

Kondensator 47 uF

2

1

PCB

1

8

Akumulator 3,6v Nokia BL4 

1

 8

Wysyłka 

 

14

Razem kwota

 

80

Cena zlożonego keyara  - 100 zł z akumulatorkiem i wysyłką.

Wsad do procesora attiny 85 pobierz tutaj

Mnogość funkcji opisuje poniższa instrukcja 

którą  przetłumaczył Arek sq2dmx

 

"mini YACK keyer"  - instrukcja użytkownika 
Uniwersalny układ do kluczowania telegrafii – napisany dla procesorów ATTiny przez Jana DK3LJ, zmodyfikowany przez Jacka AI4SV. Późniejsze zmiany wprowadził John KC9ON.
URUCHOMINIE
Ustawienia domyślne:
Przy pierwszym uruchomieniu keyer uruchamia się w trybie IAMBIC B i prędkości 15WPM – ustawienia te można dostosować do własnych upodobań.
Włączenie zasilania:
Podczas załączenia zasilania keyer nada „HI”
Podłączenie klucza sztorcowego:
Klucz sztorcowy podłączamy do tego samego gniada Jack. Można używać zarówno wtyku MONO jak i STEREO – wówczas środkowy konektor (kreska) należy zewrzeć do masy.
W przypadku wtyku MONO, przy włączaniu układ automatycznie przełączy się w tryb klucza sztorcowego.
Jeśli opcjonalne przyciski PLAY1, PLAY2, QRS i RESET są wyprowadzone, będą działały w trybie klucza sztorcowego ale przycisk COMMAND nie będzie przyjmował komend.
PRZYCISKI  FUNKCYJNE:
COMMAND – wejście do trybu poleceń – poniżej lista ustawień.
Przyciski opcjonalne
PLAY1 – odtwarzanie zawartości komórki pamięci nr 1  nadaje message 1
PLAY2 – odtwarzanie zawartości komórki pamięci nr 2  nadaje message 2
QRS – każde naciśnięcie powoduje obniżenie prędkości nadawania o 5WPM. nadaje R

Domyślnie ustawioną prędkość można przywrócić poprzez wyłączenie i włączenie zasilania lub naciśnięcie przycisku RESET
ZMIANA PRĘDKOŚCI NADAWANIA
Zmiany prędkości nadawania można dokonać przez wciśnięcie i trzymanie przycisku COMMAND

i naciskania dźwigni kropek lub kresek na kluczu.
KROPKI zmniejszają a KRESKI zwiększają prędkość nadawania.
Podczas zmiany prędkości nadawania TRX nie jest kluczowany - (nadajnik nie pracuje)

TRYB POLECEŃ / Command mode
Wciśnięcie przycisku powoduje wejście do trybu poleceń, co zostanie potwierdzone poprzez nadanie znaku zapytania „?”.
Kolejne wciśnięcie przycisku powoduje powrót do normalnej pracy keyera i zostanie potwierdzone nadaniem „OK”.
W „trybie poleceń” TRX nie jest kluczowany – działa jednak podsłuch nadawania.
Ustawienia poszczególnych funkcji są dokonywane poprzez nadanie poszczególnych znaków – lista poniżej.
Po 6 sekundach nieaktywności układ wróci do trybu normalnej pracy nadając na końcu „OK”.
Jeśli podczas wprowadzania komendy popełniony zostaje błąd lub układ nie rozpozna komendy zostanie nadany ciąg ośmiu kropek.
Jeśli komenda zostanie wprowadzona poprawnie – układ nada „R”
USTAWIENIA UKŁADU KLUCZOWAANIA
ZALECA się aby po ustawieniu układu kluczowania według własnych upodobań, zablokować możliwość zmiany głównych ustawień – 1, 2, A, B, D, F, I, K, L, R, S, X.
Dokonuje się tego poprzez nadanie znaku „0” (zero) – usłyszymy – LOCK. Ponowne wprowadzenie tej komendy powoduje odblokowanie edycji głównych ustawień.
PODSATWOWE KOMENDY
H – PLAY1 – odtworzenie komórki pamięci nr 1 (w zależności od ustawień kluczowanie „z ręki” może być dozwolone). Wciśnięcie przycisku COMMAND natychmiast zatrzymuje nadawanie z komórki pamięci
5 – PLAY2 – jw. - komórki pamięci nr 2
1 – RECORD1 – nagranie komórki pamięci nr 1 – układ nada „1” - można wprowadzić tekst o długości maksymalnie 100 znaków. Po 5 sekundach bezczynności, wprowadzony tekst zostaje odtworzony i zapisany w pamięci EEPROM. Wprowadzenie tej komendy („1”) bez wpisania wiadomości powoduje wyczyszczenie komórki pamięci.
2 – RECORD2 – jw. dla komórki pamięci nr 2
G – QRS -5WPM - „nadawaj wolniej” - powoduje tymczasowe zmniejszenie prędkości nadawania o 5WPM. Powrót do domyślnej prędkości następuje po wciśnięciu przycisku RESET lub wyłączeniu i włączeniu zasilania
Q – QRQ +5WPM – tymczasowe zwiększenie prędkości kluczowania o 5WPM.
W – aktualna prędkość – układ odpowiada nadając aktualną prędkość kluczowania WPM
P – wysokość tonu – układ umożliwia wybranie wysokości tonu odsłuchu. Zostanie nadana sekwencja kropek i w tym czasie można zmieniać wysokość tonu przyciskając łopatki manipulatora – odpowiednio kreski lub kropki. Po 5 sekundach bezczynności układ nada „OK” i powróci do trybu poleceń
U – strojenie/TUNE – układ kluczuje TRX ciągłą nośną maksymalnie przez 20 sekund. Wyjście z trybu strojenia następuje po naciśnięciu klucza telegraficznego.
KOMENDY UKŁADU KLUCZOWANIA
A – IAMBIC A – ustawia tryb kluczowania IAMBIC A
B – IAMBIC B – ustawia tryb kluczowania IAMBIC B
D – priorytet kreski – przy ściśnięciu łopatek manipulatora nadawane są kreski
L – tryb ostatniego znaku – ostatni wciśnięty znak będzie nadawany przy ściśnięciu łopatek manipulatora
X – zamiana łopatek – zamiana łopatek manipulatora
KOMENDY NADAWANIA I ODSŁUCHU
I – odwrócenie nadawania – normalnie tej komendy się nie modyfikuje – ustawia kluczowanie TRX stanem wysokim lub niskim
K – wyłączenie kluczowania – słychać tylko podsłuch nadawania – radio nie nadaje
S – podsłuch nadawania – włączenie lub wyłączenie generator podsłuchu nadawania podczas nadawania – w trybie poleceń podsłuch nadawania zawsze działa
INNE FUNKCJE
C – trener znaków – układ nadaje wygenerowane losowo znaki krótkofalarskie – po usłyszeniu znaku należy nadać go kluczem do radia – jeśli nadamy poprawnie układ nada „R” i wygeneruje kolejny znak. W przypadku pomyłki usłyszymy ciąg 8 kropek – układ nada znak ponownie i będzie czekał na poprawne nadanie znaku z powrotem, przez operatora. W przypadku 10 sekund bezczynności układ wróci do trybu poleceń
Z – trener zaawansowany – podobny do poprzedniego- jednak tutaj po poprawnym odesłaniu znaku, prędkość kolejnego nadawanego znaku, zostanie zwiększona o 1 WPM. W przypadku błędu – znak będzie nadany z prędkością mniejszą o 1 WPM. Na końcu sesji układ nada statystyki – prędkość nadawania, ilość wygenerowanych znaków, ilość poprawnie odebranych znaków. Wciśnięcie podczas treningu przycisku COMMAND spowoduje nie zaliczenie ostatniego znaku.
N – tryb beaconu – układ odpowie znakiem N – po czym można wprowadzić liczbę z zakresu 0 do 9999. Po 5 sekundach układ odeśle wprowadzoną liczbę i nada „R” po czym wróci do normalnego trybu pracy. Zawartość komórki pamięci numer 2 będzie wówczas nadawana w odstępach N-sekund – gdzie N to liczba wprowadzona przez użytkownika z zakresu 0 do 9999.  Ustawienia te zapisywane są w pamięci EEPROM więc układ klucza może być z powodzeniem używany w nadajnikach do łowów na lisa. Nadanie w tym trybie wartości 0 (zero) powoduje wyłączenie funkcji beacon.
GŁÓWNE USTAWIENIA
R – RESET – wszystkie ustawienia wracają do wartości domyślnych oprócz zawartości komórek pamięci. Zostają przywrócone ustawienia prędkości nadawania, zamiany łopatek manipulatora, kluczowania stanem HI/LO, wysokość tonu podsłuchu nadawania oraz ustawienia układu kluczowania. Prędkość będzie ustawiona na 15WPM a tryb na IAMBIC B
V – wersja oprogramowania – klucz odpowie nadaniem aktualnej wersji oprogramowania
0 (zero) – blokowanie ustawień – blokuje lub odblokowuje zmianę głównych ustawień oprócz ustawień prędkości nadawania i odsłuchu. Dzięki niej przypadkowe komendy w trybie poleceń nie będą dawać drastycznych zmian pracy.
RESETOWANIE DO WARTOŚCI DOMYŚLNYCH – tzw TWARDY  RESET elektryczny
Po włączeniu zasilania wykonaj czynności : 1 – trzymaj wciśnięty przycisk MENU , 2 – wciśnij i puść przycisk RESET ( pierwsza noga attiny do masy - nie ma fizycznego przycisku ), 3 – puść przycisk MENU .


Więcej na : http://sourceforge.net/projects/yack/

oraz na :  http://kc9on.com/store/cw-kits/mini-yack-iambic-keyertrainer/

Oryginalna instrukcja w j. anielskim do pobrania TUTAJ plik pdf

Link do tłumaczenia podręcznika "Sztuka i umiejętność radiotelegrafii" William G. Pierpont NØHFF   pobierz pdf